Välj Québec och expandera i Nordamerika!

Québec är ett geografiskt centrum som ger tillgång till ett område med nästan 500 miljoner nordamerikanska konsumenter. Frihandelsavtal, såsom avtalet mellan USA, Mexiko och Kanada Mexiko (CUSMA), det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (CETA), samt Trans-Pacific Partnership (CPTPP), undanröjer tariffära handelshinder och underlättar handelsförbindelser mellan företag som etablerar sig i området.

Snabb och effektiv
infrastruktur:

  • Snabba och effektiva vägförbindelser till flera storstäder i nordvästra USA (gränsen mellan Kanada och USA ligger bara 45 minuter från Montréal)
  • internationella flygplatser som gör det möjligt att snabbt ta sig från Montréal till New York (1 timme och 12 minuter), Miami (3 timmar och 25 minuter) och Los Angeles (5 timmar och 45 minuter)
  • ett väl utbyggt järnvägsnät som sammanlänkar alla de kanadensiska och amerikanska regionerna
  • hamnen i Montréal, som är öppen året runt, är den största containerhamnen i östra Kanada

Vad innebär det att investera i Québec?…

Bild av en måltavla och en pil

Snabba svar

Oavsett vilken bransch du verkar inom kan vi snabbt besvara alla dina frågor, oavsett hur komplicerade de är. Testa oss!

Bild av en kompass

Experter ute på fältet

Med oss får du få tillgång till platser som uppfyller ditt företags specifika behov.

Bild av en slinky

Flexibla finansiella produkter

Eftersom Investissement Québec även är ett finansbolag erbjuder vi mycket fördelaktiga finansiella produkter och skatteincitament.

Bild av pusselbitar

Samarbetslösningar

Vi bistår med att hitta lokala samarbetspartner och hjälper er att ingå strategiska allianser när ni etablerar ert företag i Québec, steg för steg.